Daño Cerebral Garantizado

Daño Cerebral Garantizado

Si no te peta una neurona al verlo, no merece la pena.

maskdeuh:

The Snake Brothers/Mamushi no KYODAI
BUNTA SUGAWARA & TAMIO KAWACHI with HIROKI MATSUKATA
まむしの兄弟 恐喝三億円 (1973)

maskdeuh:

The Snake Brothers/Mamushi no KYODAI

BUNTA SUGAWARA & TAMIO KAWACHI with HIROKI MATSUKATA

まむしの兄弟 恐喝三億円 (1973)

(via enzantengyou)

Top